Ön Türk Tarihi Üzerine Değerlendirmeler

9EC73775-1CED-4D07-BBB8-E0CD562B7D54

Samsun Türk Ocağı tarafından on beş günde bir düzenlenen konferansların yanında, Çarşamba akşamları 18.30-19.30 saatleri arasında tertiplenen, Baykara Meclisi Sohbetlerinin bu haftaki (14. 03. 2018) konuşmacısı, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Okay Pekşen oldu. “Ön Türk Tarihi Üzerine Değerlendirmeler” konu başlıklı sohbette öncelikle “Ön Türk” kavramının ne anlama geldiğini açıkladı. “Ön Türk”lerin soy ağacından bahsetti. “Türk”lerin tarih sahnesine nasıl ve hangi coğrafyada çıktıklarını, “Türk”lere has bir takım özellikleri bünyesinde bulunduran diğer kavimlerin varlığından bahsederek, bu benzerliklerin nedenleri konularına değindi.
Pekşen: “Ön Türk” kavramını açıklarken: “Ön Türk, demek aslında kendisine “Türk” demeyen ama daha sonra kendilerini “Türk” olarak isimlendiren kavimlerin, toplulukların, atalarının oluşturmuş olduğu etnik grup” tespitinde bulundu. Türklerin genetik soy ağacına bakıldığında, dünyada temel alınan üç tip insan ırkı bulunduğunu söyledi. Bu üç tip temel insan ırkının ise, beyaz ırk, siyah ırk, sarı ırk olarak açıkladı. “Ön Türk” denilen etnik grubun, birinci derece beyaz ırk ile ikinci derece melez ırklardan olan “Amarit”lerin karışması sonucu, üçüncü dereceden türemiş bir ırk olduğunu ifade etti.
4D899145-B843-43C3-A2F2-AFE54EB3ABF3“Ön Türk”lerin tarih sahnesine çıktıktan sonra, Asya’ya göç ettiklerini daha sonra ise medeniyet merkezi konumundaki “Mezopotomya’ya geldiklerini söyledi. Sümerlilerin Türk olup olmadığı konusundaki tartışmalara karşın, Sümerlerin Türklerle belirli bir ilişkisinin bulunduğunu ifade etti. Konuşmasını görsel yansıtma araçları yardımı ile bir takım fotoğraflar ile zenginleştiren Pekşen, Sümerlilerin “zigurrat” adı verilen yapılarından ve bu yapıların özelliklerinden Türk inanç sistematiğine olan benzer anlayışla inşa edilmiş olmalarından bahsetti. Sümerlerin beyaz ırk denilen insan ırkında bulunan fiziksel özelliklerinin bulunduğunu ve Türklerle bir takım ritüeller noktasında benzer yanlarının bulunduğunu dile getirdi. Hititlerin yaşam kültürlerinin ve fiziksel yapılarının “Asyani” bir yapı arz ettiğini, İskit (Saka)’ların Türklerle akraba bir kavim olduklarını ve kültürlerinin benzerlikler taşıdığını belirtti. Soyunu “kurt”a dayandıran üç ırkın olduğunu, Türklerden başka Moğol ve Etrüsklerinde bu inanışı taşıdıklarını anlattı. Etrüklerin yazısının da Türklerin ilk kullandıkları “runik” alfabesi ile benzerlik taşıdığını ifade etti.
Konuşmasını: “Kavimlerin ilk oluşmaya başladığı dönemden bu güne geçmiş olan süreçteki bu tarihi seyri bir sinema filmi olarak kabul edelim. Türk unsuru bu sinema filminde baş rol oyuncusu. Türk unsurunu çıkartın başrolsüz bir film kalır…” sözleriyle sonlandıran Okay Pekşen’e ocak anmalığı Türk Ocağı Başkanı Serkan Şen tarafından takdim edildi.

73 okuma

Leave a Reply