Peyami Safa ve Mücadelesi

37E9FDE5-9876-42E1-AC74-7F2377FC192E
Samsun Türk Ocağının on beş günde bir düzenlediği konferanslar yanında Çarşamba akşamları 18.30-19.30 arasında gerçekleştirdiği Baykara Meclisi Sohbetlerinin bu haftaki (12.12.2018) konuğu, OMÜ, Eğitim Fakültesi, Türkçe Bölümü Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran idi. “Peyami Safa ve Mücadelesi” başlıklı sohbet, Peyami Safa’nın hayatı ve eserleri tanıtılarak başladı. Onun hayatında, nezaketi elden bırakmayan bir mücadelenin daima var olduğu vurgulandı. Peyami Safa’nın ömrünün somut manada da bir geçim mücadelesi içerdiğine değinildi. Kendisinin gençlere, zorluklarla yıpranmak yerine zorluklarla benliklerini bileyip başarıya koşabileceklerini tembihlediği hatırlatıldı. Aşırı refahın gençliği atalete sürükleme riskini yüksek gördüğü belirtildi. Peyami Safa’nın dini ve milli meselelerde gösterdiği hassasiyetle Türk fikir hayatının öncü isimleri arasına girdiği kaydedildi. Bu meyanda bağnazlığa ve taklitçiliğe kaçmadan öz değerlerimizle yükselebileceğimize inanan ve hayatı boyunca bu görüşünü kalemiyle canhıraş biçimde savunan bir mütefekkir şahsiyet olduğu ifade edildi. Nazım Hikmet başta olmak üzere beynelmilel görüşleri savunan muarızlarını yazdığı yazılarla mat edebildiği örnekleriyle aktarıldı. Türk kadının kültür kaynaklarını ihmal etmediği müddetçe memleketi çok iyi noktalara taşıyabileceği aksi takdirde aile kurumunun yıpranıp milletin temellerinin çürüyeceği görüşünü taşıdığı örneklendirildi. Peyami Safa’nın insan kendine güvenip gayret ettikten sonra hayat mücadelesinde başarıyı yakalayabilir düşüncesinin yakın dönem fikir hayatımızdaki en önemli örneklerinden biri olduğu tespiti paylaşıldı.

1EE6B2C5-BE79-47EF-9E47-098A1E30CFE4

8 okuma