17. Olağan Genel Kurul Daveti

Türk Ocakları tüzüğünün 30. Maddesi gereğince 22.02.2020 günü saat 15:00’da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29.02.2020 günü saat 15:00’da Türk Ocakları Samsun Şubesinde aşağıdaki gündem ile Şube Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimizin katılımını bekleriz.

Samsun Türk Ocağı Yönetim Kurulu

Gündem

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Yoklama
  2. Divan Teşekkülü
  3. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Faaliyet ve Hesaplarının okunması ve ibrası
  4. Rapor üzerine görüşme
  5. Gelecek dönemin tahmini bütçesinin okunması ve kabulü
  6. Şube başkanının konuşması
  7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerinin ve Merkez İdare Heyeti kurultay delegelerinin seçimi.
  8. Dilek, Temenniler ve Kapanış

1 okuma

Leave a Reply