Devleti Kuran İrade

emin (16)

Samsun Türk Ocağı tarafından ilahiyatçı-yazar Dr. Emin Işık’ın konuşmacı olarak katıldığı “Devleti Kuran İrade” konulu konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını yapan şube reisi Doç. Dr. Serkan Şen şunları ifade etti: “Selefi akımların İslam âleminde güç kazandığı, İslam algısının terörle birleştirilmeye çalışıldığı günleri yaşıyoruz. Oysa Türk Müslümanlığı sevgi merkezli bir dünya tasavvuruyla ortaya çıkmıştır. Türklerin İslamlaşma sürecinde büyük emekleri olan Hoca Ahmet Yesevi okunduğunda bu gerçek tüm yalınlığıyla anlaşılır. Sevgi medeniyetimizin şahikalarından birisi de Osmanlıdır. Osmanlının kurulup yaşatılmasında müesseselerin muhabbeti esastır. Bu muhabbetin nasıl oluştuğunu, günümüze ne tür yöntemlerle taşınabileceğini konu edinen toplantımız hayırlara vesile olsun”. Ardından kürsüye gelen Dr. Emin Işık öncelikle devletin kelime ve kavram olarak tanımını yaptı. Devlete yüklenen önemin kültür ve düşünce tarihimizden örneklerini sundu. Devletin unsurlarının neler olduğu, bu unsurların ayakta tutulabilmesi için tarih boyunca Türk’ün üstlendiği fedakârlıkları dile getirdi. Son dönemlerde yaşadığımız devlet zafiyetinin kaynağının insanımızda meydana gelen değerler zafiyetiyle ilişkili olduğu üzerinde durdu. Oryantalizmin Türk’ü Anadolu coğrafyasından çıkarmak için istismar edilmedik düşünce bırakmadığını, Turancılık düşüncesini dahi Türkleri Anadolu’dan Orta Asya’ya göndermek için kullanmaya kalktıklarını, bu amaçla yerli görünümlü ajanları devreye sokabildiklerini iddia etti. Oyuna gelmemek için dikkatli davranılması gerektiğini, hakiki Turancıların dikkatli olma zorunluluğunu vurguladı. İnsanı inkâr ve ihmal eden hiçbir sistemin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını kaydetti. Güçlü bir gelecek kurgusu için gereken tecrübenin Türk tarihinde fazlasıyla bulunduğunu nakletti. Yoğun katılımın yaşandığı konferans şubemizin geleneksel tabağının eski başkan Kaya Tuncer Çağlayan tarafından Emin Işık’a takdimi ile nihayetlendi.

emin (7)

emin (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

emin (21)

195 okuma

Leave a Reply