Gelenek, Mezhep ve Medeniyet

Türk Ocakları Samsun Şubesi’nin düzenlediği güz dönemi konferanslarının dördüncüsünde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir’in konuşmacı olarak katılımıyla “Gelenek, Mezhep, Medeniyet” konusu işlendi. Program, Türk Ocakları Samsun Şube Reisi Prof. Dr. Serkan Şen’in açılış konuşmasının ardından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir’in “Gelenek, Mezhep, Medeniyet” adlı konferansıyla devam etti. İlk olarak “gelenek” kavramına yüklenen anlamlardan ve geleneğin nasıl anlaşılması gerektiğinden bahseden Demir,  “Ölümlü ve sonlu olan insanın kalıcı olmasını sağlayan kültür evreninin ve tarihin sürekliliğini sağlayan” geleneğin geleceğe taşınmasının ne şekilde olması gerektiğini aktardı.  
Demir, konuşmasının devamında gelenek ve medeniyet ilişkisine değindi. Medeniyetin bir geleneğin üzerine inşa edildiğini, medeniyet kavramının medineden geldiğini belirterek medeniyetin ancak büyük kentler ve farklı kültür evrenlerinin teması sonucunda gerçekleşebileceğini aktardı.  Her medeniyetin kendi içinde onun kurucu unsurlarına süreklik kazandıran ekolleri, mezhepleri de ortaya çıkaracağını paylaşan Demir; gelenek, mezhep ve medeniyet kavramlarının ilişkisini belirledi. Son olarak dinleyicilerin sorularını cevaplayan Demir katılımcılara teşekkür ederek konferansı sonlandırdı.  Program, Türk Ocakları Samsun Şube Reisi Prof. Dr. Serkan Şen’in anmalık takdim etmesi ve şeref defterinin imzalanmasının ardından sona erdi. 

1 okuma

Leave a Reply