Kentleşme Üzerine Değerlendirmeler

kentlesme (2)Samsun Türk Ocağının on beş günde bir düzenlediği konferanslar yanında Çarşamba günleri 18.30-19.30 arasında gerçekleştirdiği Baykara Meclisi Sohbetlerinin bu haftaki (06.03.2019) konuğu, OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Mutlu oldu. “Kentleşme Üzerine Değerlendirmeler” başlıklı sohbette öncelikle Osmanlı dönemi belediyecilik faaliyetleri üzerinde duruldu. Avrupa’daki şehir yönetme anlayışının İstanbul odaklı olarak Cumhuriyet öncesinde nasıl hayata geçirildiği anlatıldı. İmparatorluğun gerilemesiyle birlikte elden çıkan coğrafyalardaki Müslüman nüfusun İstanbul’a akması nedeniyle devleti yönetenlerin yeni arayışlar içine girdikleri belirtildi.  Türkiye Cumhuriyeti’nde altmışlı yıllarda büyük bir ivme kazanan kırsaldan kente göçlerin geleneksel şehir dokuzunu bozduğu ifade edildi. Haddizatında kaçınılmaz olan bu vaziyetin toplumun yaşam biçimine ve kültürüne olan tesirleri tartışıldı. Siyasetçilerin zaman zaman oy kaygısıyla şehircilik açısından aldıkları hatalı kararların önü alınamaz kentleşme sorunlarını tetiklediği dile getirildi. Kentleşme Türk toplumunun kaçınılmaz bir gerçekliği olarak ortada dururken beraberinde getirdiği sorun ve zorluklarla yüzleşmenin kaçınılmaz olduğu kaydedildi. Bu zorlukları evrensel uygulamaları göz ardı ederek çözemeyeceğimizin altı çizildi. Bununla beraber evrensel uygulamaları kendi gerçekliğimize uyarlarken kültürümüzden kaynaklı hassasiyetlerimizin dikkate alınması gerektiği uyarısında bulunuldu.

13 okuma

Leave a Reply