Kültür Hayatımızın Yakın Dönem Öncüleri

 

60908D96-299A-4A7A-AFF7-B949B746B6CF

Samsun Türk Ocağı tarafından gerçekleştirilen konferanslar dizisinde yazar-televizyon programı yapımcısı A. Yağmur Tunalı bu haftanın (04.11.2017) konuşmacısı oldu. “Kültür Hayatımızın Yakın Dönem Öncüleri” konulu konferans Öğretmen Evi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından açılış konuşmasını yapan şube başkanı Doç. Dr. Serkan Şen, günümüzde Türk fikir hayatının büyük bir kuraklık yaşadığını, bu kuraklıktan sıyrılmanın geçmişte bize ışık olan öncü simaları tanımak ve onların ortaya koyduğu yol üzerinden devam etmekle mümkün olabileceğini ifade etti. Ardından kürsüye gelen Yağmur Tunalı insanın daima hayatın merkezinde olduğuna; insanlığa yön veren önemli şahsiyetlerin, kahramanların, din kurucularının, sanatkarların, filozofların ve alimlerin hep insandan bahsettiklerine değindi. Bütün dinlerin insan ve hayatın kutsallığı üzerinde durduğunu dile getirdi. Toplumların semboller dünyasını örnek insanların inşa ettiğini dile getirdi. Ortak kabullerle gelişen ortak bilincin, toplumları biçimlendirdiğine dikkat çekti. Yıkıcı olmak ve yapıcı olmak üzerinden kültürel öncülük kavramı üzerinde duran Tunalı, milliyetçiliğin başından itibaren kurucu ve yapıcı bir fikir hareketi olarak ortaya çıktığına değindi. Buna karşılık ülkemizdeki “Komünist” ne “Müslümancı” akımlara bakıldığında bir yıkıcı damar üzerinden beslendiklerini, adı geçen düşünce akımlarına mensup sanatkarların yerli ve milli olmaya yöneldikçe bahsedilen illetlerinden uzaklaşabildiklerini kaydetti. Atilla İlhan ve Mehmet Akif Ersoy’un bu bağlamdaki yerlerine özellikle vurgu yaptı. Milliyetçi aydınların karakteristiğinin sağlam oluşlarının ve yüce Türk milletinin kültürel birikimiyle donanmalarının onları kültür ve fikir hayatımızın yüz akı haline getirdiğini vurgulayan A. Yağmur Tunalı şu sözleriyle konferansını tamamladı: “Türkiye’nin geleceği için, milliyetçilerin fabrika ayarlarına dönmeleri gerekir. Fabrika ayarları, bu milletin yüksek kuruculuk vasfını hazırlayan, o yüksek yaratıcılığa, yüksek kültüre dönmek, tarihe dönüp misyonunu hatırlamaktır. Milliyetçiler bunu hatırladıkları vakit, Türkiye’nin manzarası ve gidişatı değişecek ve yerli karaktere evrilecektir. Lokomotif güç olma hali yıkıcı olanlarda değil, yapıcı olanlardadır…”. Konferansın ardından Türk Ocağı anmalıkları kendilerine eski şube reislerinden Prof. Dr. Kenan Erzurumlu tarafından takdim edildi.

58890975-9479-4C22-9644-38DE7D271165

67 okuma

Leave a Reply