Muhteşem Çağın Mütevazi Çocukları

Samsun Türk Ocağı tarafından gerçekleştirilen konferanslar dizisinin 20 Nisan 2019 tarihli konuşmacısı Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Erkan Göksu oldu. “Muhteşem Çağın Mütevazi Çocukları” başlığı taşıyan etkinliğe ilgi yoğun idi. Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşması için kürsüye gelen şube reisi Prof. Dr. Serkan Şen, Selçukluların Oğuz Türklerinin tarihte bıraktığı en önemli izlerden biri olduğunu ifade etti. Ardından konferansına başlayan Erkan Göksu Selçuklu Devletinin Türk, İslam ve Dünya tarihi açısından önemli bir yer işgal ettiğini belirtti. Osmanlının Selçuklu mirası üzerinde şekillendiğini vurguladı. Onların yakalamış olduğu medeniyet seviyesinin zamanlarına göre hayli ileri olduğunu kaydetti. Türk tarihçiliğinin Selçuklular konusunda istenilen noktaya gelmediğini belirtti. Dönemin kaynaklarına ilişkin eksikliğin başka yollarla giderilebileceğini, bunun araştırmaların önünde engel teşkil etmemesi gerektiğini paylaştı. Türklere oryantalist anlayışla dayatılan tarih bilgisinin tarih şuurumuzu yıpratmaya dönük kasıtlı bir tutum olduğunu örneklerle açıkladı. Selçukluları Arap, fars hayranlığıyla itham eden görüşlerin onların Türk töresine göre yapılana bir Türk devleti olduğu gerçekliğini ortadan kaldıramayacağını hatırlattı. Konuşmanın sonunda kendilerine Türk Ocağı anmalığı şube reisi Serkan Şen tarafından takdim edildi.

14 okuma

Leave a Reply