Nesil İnşacısı Olarak ALPARSLAN TÜRKEŞ

IMG_6970Samsun Türk Ocağı tarafından on beş günde bir düzenlenen konferansların yanında, Çarşamba akşamları 18.30-19.30 saatleri arasında tertiplenen, Baykara Meclisi Sohbetlerinin bu haftaki (04. 04. 2018) konuşmacısı, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası  İlişkiler Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR oldu. “Nesil İnşacısı Olarak ALPARSLAN TÜRKEŞ” başlıklı konuşmasında, Alparslan TÜRKEŞ’in siyaset hayatının ne zaman ve ne şekilde başladığı, ülkücü bir neslin inşasındaki önemi ve Türk milliyetçiliği için “TÜRKEŞ” isminin ne manaya geldiği konularına değindi.

Okur, Alparslan TÜRKEŞ’in siyasi hayatına devletin en yüksek kademesinden giriş yaptığını, sonrasında “Devletin ve toplumun arasına karışarak siyaset” yapan önemli bir lider olduğunu söyledi. TÜRKEŞ’in Türk devletinin önemli meselelerinin olduğunun farkına iktidar olunca  vardığını söyledi. Bu meselelerin “çözümü” için yetişmiş kadrolara ihtiyaç duyduğunu anladığını ifade etti. Sonrasında, sürekli olarak Türk gençliğini besleyecek bir kadro, önemli bir kaynak oluşturma çabası ile hareket ettiğini, adımlarını bu yönde sağlam temellerle attığını söyledi. Okur: “Devlet dediğimiz cihaz, insanlardan oluşuyor ve siz ‘Türk milleti’nin meselelerini çözmek için kadrolara muhtaçsınız. Devlet iktidarını size anahtar teslim verseler bile, o devlete hiçbir şey yapamazsınız… Devleti kendi arzu ettiğiniz istikâmete yürütebilmeniz için sizinle ‘imanı’, ‘ilkeleri’ ve ‘fikirleri’ örtüşen ‘ülkü’ sahibi, ‘azimli’, gözü kara, inandığı uğurda yürüyecek kadrolara muhtaçsınız. Böyle kadrolarınız yoksa siz iktidar da olsanız tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız…” diye konuştu.

Okur, TÜRKEŞ’in Türk milletinin temel sorunlarına cevap veren, temel bir düşünce sistemi ile hareket ettiğini, bu düşünce sistemini merkez alarak ülküsünü kuşaklara yaymaya çalıştığını, diğer taraftan ise siyaset yaptığını söyledi. Bu ikisinin birbirini besleyen süreçler olduğunu söylerken: “Siyaset sizin fikrinize bir cazibe kazandırıyor. O cazibe ile beraber topladığınız insanlara fikrinizi anlatıyorsunuz. Fikrinizi anlayanlar, gücü kadroya dönüşen insanlar, onlarda aynı zamanda siyaseti besleyen ‘yapı taşları’ haline geliyorlar. İkisi devri daim halinde birbirlerini besleyerek geleceğe doğru ilerliyorlar.” dedi.

IMG_6971Turan idealinin ortaya çıkış noktasının çarpıtıldığına değinirken, “Turan meselesini, ‘Macarlar üzerinden öğrenildi’ diye yanlış bir algı vardır.” dedi. “Turan Ülküsü”nü tanımlarken de “Turan ideali haçın koynundan çıkmamıştır, ‘hilâl’ in koynunda yaşamıştır…” ifadelerini kullandı. Türk Dünyası’nın büyük güçlerin mücadelelerini alanına dönüşebileceği gibi  birlik ve bütünlük içerisinde hareket ederse, denge siyaseti izleyerek, bağımsız ve güçlü bir geleceğe doğru adım da atabileceğini söyledi. Bu noktada Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in yetişmiş kadrolara verdiği değerin, ehemmiyetin daha net farkına varılabileceğini ifade etti. “Bu meselelerle mücadele edebilmek için, bu işlere inana kadrolara ihtiyaç var…” dedi.

Okur konuşmasını şu sözleriyle tamamladı: “ Önümüzdeki dönem geçtiğimiz dönemden daha çetin olacak… Bizler o zaman rahmetli başbuğumuzu, o dönemde, Türk siyasi hayatı boyunca göstermiş olduğu ufku daha iyi anlayacağız… Yapmaya çalıştıklarını daha iyi anlayacağız… Ümit edelim, devletimizi yönetenler de benzer bir idraki hızla edinsinler, yoksa tarihin şakası yok… Tarih ‘milletler mücadelesi’ olarak en haşin bir biçimde kendini yeniden insanlığı önüne koyuyor…” sözlerinin ardından Ocak Başkanı Serkan ŞEN’in kendilerine Türk Ocağı anmalıklarını takdim etmesinin ardından program sona erdirildi.

31 okuma

Leave a Reply