Nükleer Enerji Nedir? Ne Değildir?

IMG_6659Samsun Türk Ocağı tarafından on beş günde bir düzenlenen konferansların yanında Çarşamba akşamları 18.30-19.30 arasında tertiplenen Baykara Meclisi Sohbetlerinin bu haftaki (08. 11. 2017) konuşmacısı OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Nükleer Fizik Anabilim Dalı öğretim üyesi, Samsun Türk Ocağı başkan yardımcısı Doç. Dr. M. Çağatay Tufan oldu.  “Nükleer Enerji Nedir, Ne Değildir?” konulu konuşmada ilk olarak ” nükleer” kavramının tanımı yapıldı. Daha sonra, enerji potansiyeli açısından nükleer enerjinin kullanım alanları sıralandı. Sağlık ve askeri amaçların başı çektiği nükleer yöntemlerin tıbbi alanda hastalıkların teşhisi ve tedavisindeki yerinden özellikle de çağın hastalığı kanserin tedavisindeki rolünden bahsedildi. Elektrik üretiminde nükleer enerjinin önemli bir yerinin olduğu, bunun yanı sıra tarımda ve deniz suyunun arıtılmasında, arkeoloji ve jeofizik (deprem) araştırılmalarında kullanıldığı anlatıldı. Çernobil, Hiroşima, Fukişima gibi nükleer enerji kazalarının nedenleri üzerinde duruldu. Bir reaktörün bomba gibi patlama olasılığının olmadığı vurgulandı. Nükleer atık sorununun dünyada nasıl çözüldüğüne değinildi. Kömürün atık oranının, nükleer atıklarından oldukça önde olduğu ifade edildi. Nükleer atıkların tekrar kullanılmasının söz konusu olduğu, sağlık alanında sarf edilebildiği gibi bu atıkların bomba yapımında da kullanımının mümkün olduğu belirtildi. Nükleer enerji üretiminin dünyadaki geçmişinin 1950’li yıllara uzandığı aktarılırken günümüzde 448 tane mevcut 58 tanede yapım aşamasında reaktörün bulunduğu, en fazla reaktörün ise Amerika’ya ait olduğu tespiti yapıldı. Nükleer enerji kullanımı ile ekonomi arasındaki doğru orantının varlığına dikkat çekildi. Türkiye ilk  çalışmaların 1962 de başladığı ancak kayda değer bir ilerleme göstermediği vurgulandı. Güçlü bir ekonomilerin enerji ihtiyaçlarını gidermede en maliyetsiz yöntemlerden biri olarak nükleer enerjiyi kullandıkları göz önünde tutulursa Türkiye’nin bu konuyu ihmal edemeyeceği belirtildi. Şu tespitlerle sohbet sona erdi: ” Ülke olarak faydalanılacak her türlü enerjiden faydalanılmalı. Memleketimizin her türlü enerjiye ihtiyacı var ve bu enerjiyi bir şekilde sağlamak zorundayız. Dünyanın nereye gideceği belli değil, kaynaklarımızın çeşitli olması lazım. Bu manzara karşısında nükleer santral bir ihtiyaçtır. Özelliklede memleket sevdalısı olanların, memleketin daha ileriye gitmesi, daha güzel bir seviyeye gelebilmesi için, buna destek vermesi gerekir. ” Konuşmanın ardından Türk Ocağı anmalıkları kendilerine, Ocak başkanı Serkan Şen tarafından takdim edildi.

IMG_6660

72 okuma

Leave a Reply