Türk Devlet Geleneği

F4879333-6C11-42C6-96EF-D367AAEB0D17

Samsun Türk Ocağı tarafından Çarşamba akşamları 18.30-19.30 arasında tertiplenen Baykara Meclisi Sohbetlerinin bu haftaki (18.10. 2017) konuşmacısı OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi, Türk Ocağı eski başkanlarından Prof. Dr. Kenan ERZURUMLU idi. “Türk Devlet Geleneği” başlığını taşıyan sohbete Türklüğün tarih boyunca devletle var olduğu tespitiyle başlandı. Türk devletlerinin Fatih öncesinde uzun ömürlü olamayışlarının ardında devletin hanedan ailesinin ortak tasarrufunda bulunduğu anlayışının yattığı, Fatih’le beraber hayata geçirilen uygulamaların Osmanlıyı uzun ömürlü kıldığı belirtildi. Tarihteki Türk Devletlerine tarafgirlik üzerinden yaklaşmanın devlet bilincimizi zedeleyeceği yurt, millet ve teşkilat unsurlarıyla kurulan devlet aygıtının insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle güçlü olabileceği vurgulandı. Devleti yönetenlerin milletin bir parçası oldukları şuuruyla hareket etmeleri gerektiği, Türk’ten gayrı milliyetlere aidiyet besleyen yöneticilerin tarihte Türk’e karşı son derece acımasız uygulamalara imza attığı Kuyucu Murat örneği üzerinden dile getirildi. Yeniçerilik kurumunun bir kısım çevrelerce abartıldığı Osmanlı ordusunda yeniçerilerin yüzde onu bile bulmadığı, Türk’ün bilinçaltında her daim derin devlet algısının yer ettiği kaydedildi. Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan Amasya Antlaşması’nın sonuçlarının Türk tarihi açısından iyi irdelenmesi gerektiği, bu anlaşmanın sosyal dokumuzda meydana getirdiği değişimlerin bugün dahi kendisini hissettirdiği tespiti ile sohbet sona erdi.

C5A2E876-28A1-4B1B-8F93-EAF9EE9946DF

80 okuma

Leave a Reply