TÜRK SANATININ DÜNÜ BUGÜNÜ

sadiksenerSamsun Türk Ocağı tarafından on beş günde bir düzenlenen konferansların   yanında Çarşamba akşamları 18.30-19.30 arasında tertiplenen Baykara Meclisi Sohbetlerinin bu haftaki (01.11. 2017) konuşmacısı, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sadık ŞENER’ idi. Konuşmacı, “Türk Sanatının Dünü Bugünü” başlığını taşıyan sohbetinde Türk sanatının gelişimi ve dönüşümü açısından pek çok önemli konuya değindi. Sohbette kullanılan görsel malzeme ilginin daha da artmasını, Türk sanatındaki değişim ve gelişimin dinleyiciler tarafından rahatlıkla anlaşılmasını sağladı. Sanatın genel geçer tanımını yapılırken, tarihteki yeri üzerinde duruldu. Türk-İslam sanatının felsefesini oluşturan Maturidi anlayışa değinildi. Türklerin Müslüman olduktan sonra, Maturidi’ nin akılcı yaklaşımı ve eleştirel düşüncesini kabul etmeleri sonucu mimaride görkemli değişmelerin gerçekleştiği dile getirildi. Sanatın bir toplumda vücut bulabilmesi için o toplumun hayat tarzı, dünya görüşü, düşünce yapısı açısından önemli bir yer tutması gerekliliği aktarıldı. Sanata verilen değer ve bilime verilen değerin doğru orantılı olması gerektiği, Ortaçağda İslam dünyasında yapılan bilim ve sanat çalışmalarının Rönesans çağına göre oldukça ileri olduğudile getirildi. Türklerin yerleşik hayata geçmeleri ve devlet düzeninin sağlanması ile mimari yapıların gelişiminin ilişkili süreçler olduğu anlatılırken tarihte Türk devletlerinde yetişen önemli sanatçılar, eserler ve eserler oluşturulurken milletin ihtiyaçlarının ne denli önemsendiği aktarıldı. Göktürklerden başlanarak Türk devletlerinin sanat üsluplarına değinildi. Sanatın evrensel ve kalıcı olabilmesinin ön şartının “Önce milli, sonra evrensel olma” iddiasında saklı bulunduğu kaydedildi.

yetkinbulut2

79 okuma

Leave a Reply