Türkçe Giderse Türk Kimliği de Gider

imageSamsun Türk Ocağı Başkanı Doç. Dr. Serkan ŞEN, 2017 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından Türk Dili Yılı ilan edilmesiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. 
Türkçe Giderse Türk Kimliği de Gider

Dünyanın en köklü dillerinden biri olan Türkçe gündelik kullanımda tuhaflıklara kurban edilir hale gelmiştir. Bu tuhaflıkların kaynağı kesinlikle dilimizin yetersizliği değildir. Dil meselemizin temelinde bilinçsizlik yatmaktadır. Durum Türkçemizi tehdit eden bir boyut kazanmıştır. Duyarsız, özensiz ve taklitçi kitleler marifetiyle geçmişi geleceğe taşıyan, millet oluşumuzun teminatı olan dilimiz günden güne yıpratılmaktadır. Türk toplumunun ve devlet kurumlarının dil konusundaki hassasiyetleri her geçen gün biraz daha zayıflamaktadır. Yabancı diller hızla ve hoyratça dünya algımızı şekillendirir hale gelmiştir. Gezindiğimiz sokaklardaki tabelalar, barındığımız konutlar, izlediğimiz televizyonlar yabancı adlarla anılır olmuştur. Bu noktada Samsun’un karnesi hiç de iyi değildir. Şehrimizdeki ticarethanelerin ve alışveriş merkezlerinin çok büyük bir kısmında yabancı adlar tercih edilmektedir. Bu gidişata dur denilmezse yakında çocukların dahi yabancı adlar taşıdığı bir Türkiye’yi karşımızda bulabiliriz.
2017 yılının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Türk Dili Yılı ilan edilmesi dil davamız adına oldukça sevindiricidir. Devletimizin en tepesinde gösterilen bu hassasiyet diğer kamu kurumları tarafından da hayata geçirilmelidir. Türk Ocakları olarak devlet kurumlarında Türkçe duyarlılığın takipçisi olacağız. Belediye meclislerimizin Türkçe hassasiyeti konusunda karar vermesini ve adım atmasını talep ediyoruz.
Toplumların elli yıllık hafızayla yaşamaları mümkün değildir. Daha yarım asır önce kullandığımız ve herkesin anladığı sıradan kelimeler bugünün gençlerine yabancıdır. Dilde yabancılaşma beraberinde zihniyette yabancılaşmayı da getirir. Batı kökenli kelime, kavram ve terimlere sonuna kadar kucak açarken neden eşyaya ve mekânlara ad verirken Türkçe kelimeler kullanmak birilerinde aşağılık duygusu oluşturuyor ve onları âdeta rahatsız ediyor?” sorusuna cevap bulup çözüm üretmek zorundayız.
Tarihî derinliğimizde atalarımızdan kopuk, yayılma alanlarımızda soydaşlarımızdan uzak, gelecek kurgusu bulunmayan bir Türkçe istemiyoruz. Dil davamızı kazanmazsak millet oluş vasfımızı kaybederiz. Türkçe giderse Türk kimliği de gider.

116 okuma

Leave a Reply