Yönetim

Başkan
Prof. Dr. Serkan ŞEN
Öğretim Üyesi
image
Samsun’da dünyaya geldi. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılına dek orta öğrenim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalıştı. 1999’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde araştırma görevlisi oldu. Aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Eski Uygur Türkçesinde İkilemeler başlıklı teziyle yüksek lisans, Orhon, Uygur ve Karahanlı Metinlerindeki Meslekler Bağlamında Eski Türk Kültürü başlıklı teziyle de doktora eğitimini tamamladı. 2005-2006 yılları arasında Kazakistan Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Kürsüsü’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2011’de TÜBİTAK bursu ile Berlin Bilimler Akademisi’nde çalışmalar yürüttü. 2011’de doçent oldu. Uzmanlık alanı olan Eski Türk Dili, Tarihi Türk Yazı Dilleri, Türk Kültür Tarihi üzerine çalışmalarda bulunmaktadır. Serkan Şen evli ve üç çocuk babasıdır.
Başkan Yrd.
Prof. Dr. M. Çağatay TUFAN – Öğretim Üyesi
Sekreter
Halim KAYA – Araştırmacı
Muhasip
Hasan UĞURLU – Bankacı
Üye
Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY  – Öğretim Üyesi
Üye
Dr. Murat ESEN – Hekim
Üye
Öğr. Gör. Dr. Hamza KÜÇÜK
Öğretim Görevlisi

Denetleme Kurulu

Başkan

Zeki KOLA – Öğretmen

İbrahim YAŞAR – Noter

Dr. Nizamettin Güzel – Hekim

Merkez Genel Kurul Delegeleri

Mehmet ALKAN – E. İş Baş Müfettişi

Yahya TAŞKIRAN – Mühendis

Dr. Salih ÖZMAN – Esnaf

Prof. Dr. Serkan ŞEN – Öğretim Üyesi

Prof. Dr. M. Çağatay TUFAN – Öğretim Üyesi

Leave a Reply